Prije i za vrijeme rada s pacijentom osoblje brine o očuvanju zdravlja pacijenta. Korištenje protokola i opreme za dezinfekciju i sterilizaciju svih instrumenta koji nisu za jednokratnu upotrebu, garancija je maksimalne razine sterilnosti za vrijeme svih ortodontskih postupaka.