Ovdje se možete informirati o uslugama i specijalizacijama koje se izvršavaju u našim ordinacijama uz kratko pojašnjenje njihovog značenja.

PREVENCIJA: ukazivanje i savjetovanje radi održavanja zdravlja u ustima i očuvanju rezultata izvršenih radova
ORALNA HIGIJENA: eliminacija svih akumuliranih zaostataka hrane u zubima radi očuvanja zdravlja u ustima
KONZERVATIVA: procedure kojima se eliminira karijes i one koje se odnose na zatvaranje šupljina kroz upotrebu odgovarajućih materijala

ENDODONCIJA: devitalizacija zuba (liječenje korijena zuba koji boli ili ima infekciju)

FIKSNA PROTETIKA: je ručno izrađen uradak namijenjen zamjeni originalnih zubi izgubljenih ili s gubitkom funkcija iz funkcionalnih i/ili estetskih razloga
MOBILNA PROTETIKA: ako se može jednostavno skinuti pacijentu
DENTALNA ESTETIKA: uklanjanje mrlja, uređivanje forme i boje, izbjeljivanje

PARODONTOLOGIA: liječenje gingive kako bi se spriječilo ispadanje zubi
TRAUMATOLOGIA: rekonstrukcija polomljenih zubi i ponovno umetanje zubi izgubljenih u nesreći (kad je moguće)

RADIOLOGIJA: za naše pacijente
GNATOLOGIA: tretiranje funkcionalnih problema žvakanja i slabe artikulacije između mandibole i lubanje

Doktori T. Tamarut i N. Cindric - sažetak CV

 Doktor znanosti Tomislav TAMARUT i doktorica znanosti Nada CINDRIC su specijalisti dentalne i oralne patologije s parodontologijom. Za vrijeme dvadesetogodišnjeg praktičnog iskustva u klinici i znanstvenog rada na medicinskom fakultetu sudjelovali su u edukaciji oko 1000 studenata. Za vrijeme tog perioda objavili su stotinjak znanstvenih članaka u znanstvenim i stručnim internacionalnim časopisima (Engleska, USA i Australia) i prezentirali su znanstvene rezultate na brojnim međunarodnim konferencijama.

Godine 1992 zajedno su osnovali stomatološku ordinaciju nudeći pacijentima visoku razinu usluge u terapeutskom liječenju i rekontruktivnom sada već koristeći 30 godišnje iskustvo u liječenju.

Do sada je više od 3 tisuće pacijenata koristilo usluge Poliklinike za dentalnu medicinu ovih doktora znanosti Tamarut i Cindrić.