Poliklinika za dentalnu medicinu doktora Nade Cindrić i Tomislava Tamaruta

  Poliklinika je osnovana 1992 u Rijeci i dosada je registrirano više od 3 tisuća pacijenata koji su posjetili ordinacije poliklinike zahvaljujući ugledu osnivača i lječnika postignutom kroz rad u znanosti, predavanja na Medicinskom fakultetu u Rijeci i praktičnom radu u klinici. Doktor znanosti Tomislav Tamarut i doktorica znanosti Nada Cindrić su osnivači poliklinike za dentalnu medicinu. Specijalizirali su oralnu i dentalnu patologiju s parodontologijom. Prije osnivanja vlastite poliklinike radili su na Medicinskom fakultetu i u klinici više od 20 godina. Gđa. Jelena Pejaković je medicinska sestra. Radi u poliklinici od osnivanja. Doktori T. Tamarut i N. Cindric razlikuju se u ostaloj ponudi usluga dentalne medicine u Rijeci prije svega zbog svojeg dugog radnog iskustva. Ordinacije od početka nude usluge visoke kvalitete kako u liječenju tako i u prevenciji bolesti garantirajući visoki profesionalizam i garanciju na izvedene radove.
Poliklinika se sastoji od 3 komforne ordinacije, klimatizirane i sugurne za pacijente, zahvaljujući rigoroznim procedurama u postupcima sterilizacije. Posebna briga posvećuje se osobama koje osjećaju nelagodu ili strah od stomatoloških usluga. Istima se izlazi u susret primjenom različitih anestezioloških tehnika koje omogućavaju primjenu intervencija različitih složenosti.

Doktori T. Tamarut i N. Cindric - sažetak CV

 Doktor znanosti Tomislav TAMARUT i doktorica znanosti Nada CINDRIC su specijalisti dentalne i oralne patologije s parodontologijom. Za vrijeme dvadesetogodišnjeg praktičnog iskustva u klinici i znanstvenog rada na medicinskom fakultetu sudjelovali su u edukaciji oko 1000 studenata. Za vrijeme tog perioda objavili su stotinjak znanstvenih članaka u znanstvenim i stručnim internacionalnim časopisima (Engleska, SAD i Australija) i prezentirali su znanstvene rezultate na brojnim međunarodnim konferencijama. Godine 1992 zajedno su osnovali stomatološku polikliniku nudeći pacijentima visoku razinu usluge u terapeutskom liječenju i rekonstruktivnom sada već koristeći 30 godišnje iskustvo u liječenju. Do sada je više od 3 tisuće pacijenata koristilo usluge Poliklinike za dentalnu medicinu ovih doktora znanosti Tamarut i Cindrić. 
Radno vrijeme: Pon – sri - čet od 13 do 19 i od 9 do 15. Subota prema dogovoru. Adresa: Gundulićeva 6, 51 000 Rijeka, Hrvatska Tel i Fax: 00385 51 216 083 Email: cindric.tamarut@ri.t-com.hr